VANGUARD

provětraná fasáda

materiál: Al 3,0 mm

objem: 1000 m2

realizace: 2021 - 2023

popis prací: výroba kazet Al 3,0 mm

jedná se o bytový dům, Praha