POLITIKA KVALITY a ENVIRONMENTU dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

Datum vydání: 1. 8. 2022
Zpracoval: Ondřej Brokl
Schválil: Jan Vokoun

Naše společnost se sídlem v Praze se od svého vzniku v roce 2000 zabývá výrobou opláštění budov. Specializujeme se na výrobu klempířských, distančních a výstužných ohýbaných profilů, určených pro průmyslové, ale i jiné opláštění budov a rodinných domů. Na základě zkušeností ve stavebnictví, umíme vyhovět každému zákazníkovi. Disponujeme týmem profesionálů připravených na řešení Vašich zakázek a k jejich výrobě používáme stroje a technologie na nejvyšší úrovni.

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

 • Jsme společností silně se orientující na zákazníka.
 • Cílem všech našich činností je 100% splnění všech předem stanovených požadavků zákazníka. 
 • Snažíme se předvídat všechny potřeby zákazník

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti.
 • Naši pracovníci jsou vybíráni na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností. 
 • Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší firmy. 
 • Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost k firmě. Základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků.

VZTAH K DODAVATELŮM

 • Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací ve stanovených termínech.
 • Chceme mít jen spolehlivé a kvalitní dodavatele.
 • Požadujeme, aby naši dodavatelé byli zároveň našimi partnery na vysoké úrovni zajištění kvality a environmentu.

VZTAH K TRHU

 • Naším cílem je zvětšovat tržní podíl v ČR a co nejvíce se zapojit do světového trhu.
 • Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR. 
 • Zabezpečujeme nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování. 
 •  Dbáme o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ 

 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém. 
 •  Zavazujeme se chránit životní prostředí, včetně prevence znečištění. 
 • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce firmy. Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.

Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat všechny potřebné zdroje k jeho efektivnímu fungování.