U MILOSRDNÝCH

designový obklad oken

- materiál: Al, Bond

- objem: 190 ks

- realizace: 2023 -2024

- popis prací: projekt a výroba hliníkové konstrukce a bondového obkladu oken (šambrán)

jedná se o bytový dům v Praze 1