ŠKODA NEW OFFICE

provětraná fasáda

materiál: ETALBOND

objem: 8 000 m2

realizace: 2022 - 2023

popis prací: výroba bondových kazet

jedná se o administrativní centrum, Mladá Boleslav