ŠKODA AUTO ČESANA

provětraná fasáda

- materiál: Etalbond

- objem: 2100m2

- realizace: 4 - 8 /2021

- popis prací: výroba kazet, rastr, projektová dokumentace

jedná se o budovu technologického centra Škoda auto Česana