Nový pavilon FZÚ

provětraná fasáda

- materiál: Etalbond A2

- objem: 1400 m2

- realizace: 3/2021 - 11/2021

- popis prací: výroba kazet, obklady atik a parapetů, rastr, projektová dokumentace 

jedná se o pavilon Fyzikálního ústavu AV ČR  v Praze 8