DYNAMICA WALTROVKA

provětraná fasáda

- materiál: ETALBOND FR

- objem: 5000 m2

- realizace: 2017 - 2018

- popis prací: výroba kazet na římsy a atiky, výrobní dokumentace

jedná se o administrativní budovu v Praze 5 Jinonicích