AULA OSTRAVA

provětraná fasáda

- materiál: Alpolic FR

- objem: 2990m2

- realizace: 10/2005 - 3/2006

- popis prací: výroba, montáž, výrobní a montážní dokumentace

jedná se o aulu a budovu FEI Vysoké školy báňské v Ostravě