SmíchOFF

provětraná fasáda

- materiál: bond

- objem: 2464m2

- realizace: 12/18 - 4/19

- popis prací: výroba kazet, izolačních panelů, rastru a projektové dokumentace

jedná se o administrativní centrum v Praze 5 Smíchov